ผลงานผลิต Thermocouple (reference)Thermocouple Type KSheath Thermocouple Type KThermocouple Type KRTD PT-100 Ohm 3 WireThermocouple Type EPT-100 Ohm 3 Wire