ฮีตเตอร์แท่งแก้ว หรือ ฮีตเตอร์หลอดแก้ว (Quartz Heater)

Quartz Heater

     ฮีตเตอร์แท่งแก้ว หรือ ฮีตเตอร์หลอดแก้ว (Quartz Heater) เป็นฮีตเตอร์จุ่มของเหลวอีกประเภทหนึ่ง สามารถทนกลดได้ทุกชนิด ภายในท่อแก้วจะมีขดลวดทำความร้อน ภายนอกจะมีท่อ PCV เป็นตัวป้องกันการกระแทกโดยตรงกับหลอดแก้ว

คุณสมบัติทั่วไป (FEATURE)


  • เป็นฮีตเตอร์สำหรับใช้งานกับสารละลาย หรือของเหลวต่างๆ
  • วัสดุของฮีตเตอร์จะเป็นหลอดแก้ว
  • การต่อไฟจะมีทั้งแบบ ขนาน / ต่อแบบสตาร์ / ต่อแบบเดลต้า
  • สามารถเลือกขนาดโวลต์ / วัตต์ ได้ตามความต้องการลูกค้า

ประโยชน์การนำไปใช้งาน


  • ข้อดีของฮีตเตอร์แท่งแก้ว หรือ ฮีตเตอร์หลอดแก้ว (Quartz Heater) สามารถทนกรด หรือ สารกัดกร่อนได้ทุกชนิด

ข้อควรระวัง


  • ควรออกแบบช่วงทำความร้อนให้อยู่ต่ำกว่าระดับของเหลว อย่างน้อยประมาน 5-10 ซม.
  • ควรใช้ฮีตเตอร์ร่วมกับตัวเช็คระดับของเหลว
  • ควรระวังไม่ให้ฮีตเตอร์กระแทก หรือหล่น เพราะจะทำให้เกิดการแตกร้าวที่ตัวฮีตเตอร์

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specifications)

Quartz Heater
Quartz Heater