ฮีตเตอร์รัดท่อเซรามิค (Ceramic Band Heater)

Ceramic Band Heater

     ฮีตเตอร์รัดท่อเซรามิค (Ceramic Band Heater) ให้อุณหภูมิระดับกลางถึงอุณหภูมิสูง เนื่องจากเซรามิคเป็นตัวนำความร้อน และยังเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี ฮีตเตอร์ชนิดนี้ทำได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบกลม และ แบบแผ่น

คุณสมบัติทั่วไป


  • ฮีตเตอร์รัดท่อ มีรูปทรงเป็นทรงกระบอก จึงเหมาะที่จะไปใช้งานรัดท่อ หรือถังเพื่อให้ความร้อน ฮีตเตอร์ให้ความร้อนได้คงที่และสม่ำเสมอ
  • ตัวเรือนฮีตเตอร์ทำจากสแตนเลส ภายในสามารถเลือกได้ว่าจะใช้เป็น แผ่นฉนวน หรือ แกนเซรามิค ทำให้ทนต่อการใช้งาน
  • สามารถเลือกเจาะรูหรือเลือกขั้วต่อไฟได้ตามที่ต้องการ
  • สามารถใช้กับงานที่ไม่ต้องให้ความร้อนโดยตรงกับ Product

ประโยชน์การนำไปใช้งาน


  • ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก
  • ใช้ในงานแม่พิมพ์
  • ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตยางทุกชนิด

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specifications)

Ceramic Band Heater
Ceramic Band Heater