Temperature Controllers

Temperature Controller หรือ อุปกรณ์ควบคุมอุณภูมิ คือ เครื่องควบคุมที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลสัญญาณอินพุตจาก Temp เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ และสั่งงานเอาต์พุต เพื่อไปควบคุมอุปกรณ์ที่ในการเพิ่มหรือลดอุณภูมิ รวมถึงสามารถต่อเข้ากับระบบควบคุมแบบใหม่ได้ เช่น Industry 4.0 เพื่อเก็บข้อมูล หรือการควบคุมจากระยะไกลผ่านทางพอร์ตสื่อสาร เช่น RS - 485, TTL, MODBUS และมีองค์ประกอบพื้นฐานของตัวควบคุม ได้แก่ มีหน้าจอแสดงผลค่าอุณหภูมิ PV มีส่วนของการตั้งค่าอุณหภูมิ SV มีช่องรับสัญญาณอินพุต และมีช่องส่งสัญญาณเอาต์พุต

คู่มือการใช้งานเครื่องควบคุมอุณหภูมิ


Temperature Controller

TAIE Model : FY400

Features :

 • Dimension : 48X48mm
 • Supply voltage AC : 85~265V,DC 15~50V (Option)
 • Frequency : 50 / 60 HZ
 • TC : K , J , R , S , B , E , N , T , W5Re/W26Re , PLII , U , L
 • RTD : PT100,JPT100,JPT50
 • mA dc : 4~20mA ,0~20mA
 • mV / V dc : 0~1V,0~5V,0~10V,1~5V,2~10V -10~10mV,0~10mV,0~20mV,0~50mV,10~50mV
 • Output : Relay , SSR drv. , 4~20mA

Temperature Controller

TAIE Model : FY600

Features :

 • Dimension : 96X48mm
 • Supply voltage AC : 85~265V,DC 15~50V (Option)
 • Frequency : 50 / 60 HZ
 • TC : K , J , R , S , B , E , N , T , W5Re/W26Re , PLII , U , L
 • RTD : PT100,JPT100,JPT50
 • mA dc : 4~20mA ,0~20mA
 • mV / V dc : 0~1V,0~5V,0~10V,1~5V,2~10V -10~10mV,0~10mV,0~20mV,0~50mV,10~50mV
 • Output : Relay , SSR drv. , 4~20mA

Temperature Controller

TAIE Model : FY700

Features :

 • Dimension : 72X72mm
 • Supply voltage AC : 85~265V,DC 15~50V (Option)
 • Frequency : 50 / 60 HZ
 • TC : K , J , R , S , B , E , N , T , W5Re/W26Re , PLII , U , L
 • RTD : PT100,JPT100,JPT50
 • mA dc : 4~20mA ,0~20mA
 • mV / V dc : 0~1V,0~5V,0~10V,1~5V,2~10V -10~10mV,0~10mV,0~20mV,0~50mV,10~50mV
 • Output : Relay , SSR drv. , 4~20mA

Temperature Controller

TAIE Model : FY800

Features :

 • Dimension : 48X96mm
 • Supply voltage AC : 85~265V,DC 15~50V (Option)
 • Frequency : 50 / 60 HZ
 • TC : K , J , R , S , B , E , N , T , W5Re/W26Re , PLII , U , L
 • RTD : PT100,JPT100,JPT50
 • mA dc : 4~20mA ,0~20mA
 • mV / V dc : 0~1V,0~5V,0~10V,1~5V,2~10V -10~10mV,0~10mV,0~20mV,0~50mV,10~50mV
 • Output : Relay , SSR drv. , 4~20mA
<

Temperature Controller

TAIE Model : FY900

Features :

 • Dimension : 96X96mm
 • Supply voltage AC : 85~265V,DC 15~50V (Option)
 • Frequency : 50 / 60 HZ
 • TC : K , J , R , S , B , E , N , T , W5Re/W26Re , PLII , U , L
 • RTD : PT100,JPT100,JPT50
 • mA dc : 4~20mA ,0~20mA
 • mV / V dc : 0~1V,0~5V,0~10V,1~5V,2~10V -10~10mV,0~10mV,0~20mV,0~50mV,10~50mV
 • Output : Relay , SSR drv. , 4~20mA